• TSYM magazine

A Girl, The Hunter and Plastic Lady \\ AUGUST - VOL1
Photo: Mikhail Elizarev @elizarev_foto

MUA: Ksenya Semenova @ksushasemenova_

Model: Inna Protasova @technopunkqueen