• TSYM magazine

Apocalypse \\ AUGUST - VOL2


Photo: Katya Kilyakova @katya_kilyakova

MUA: Anna Orekh @anjaorekh

Fashion: Nadin Nikulina @nadinnikulina

Models: Eyie Ovono Pierre Gildas @eyieovono, Artyom Kozunov @artyomkozunov