• TSYM magazine

Creative project \\ MAY - VOL1


Photo: Александр Лосевский @aleksandr.los

MUA: Olya Kolchanova @olya_kolchanova

Stylist: Valeriia Rreintelle @Rreintelle

Model: Elizaveta Stihina @Lizastike

Video: Olga Semenova, Iliya Semenov @Rbl.studio