• TSYM magazine

Dance on air \\ NOVEMBER 2020 - VOL5

Photo: Иван Романюк @iromanyuk42

MUA & Hair: Elizaveta Kozlova @lilyanskiy

Model: Ilya Zaytsev @ilya_zaychik