• TSYM magazine

Green sensitive \\ MARCH - SENSUAL - VOL2

Photo: Ella Kasimova @kasimovella

Stylist: Valery Terentyeva @terentyeva_valery

Model: Yuliya Vishnevskaya

MUA: Alma Azan @alma_azan