• TSYM magazine

Shine bright \\ DECEMBER - VOL2


Photo: Tetiana Rozhanska @photo_rozhanskaya

MUA: Irina Sharikova @irinasharik

Model: Sigma Model Agency @sigma_spb