• TSYM magazine

Shining \\ NOVEMBER 2020 - VOL2

Photo: Alexander Dyachenko @nekro_extravaganza

Model & MUA: Emmi Gushel @emmigushel