• TSYM magazine

Your inner party \\ MARCH - VOL4

MUA & Photo: Natalia Maramzina @bjaksa_photography

Stylist & Access: Lyubov Nekipelova @chorty_chto

Model: Varvara Kondrateva @varvar_sanna